Откъс от книгата „Лечение с числа“

Предговор

Като журналистка в областта на медицината винаги съм готова да науча нещо за новите разработки в областта на алтернативните методи на лечение. Защото лечебното изкуство се развива и променя в същите мащаби, в които се разширява съзнанието на човечеството.
Така през 2010 г. в специализирана статия за лечители, публикувана в сп. Comed, се натъкнах на интересна нова по произход, но иначе, съвсем древна лечебна практика, базираща се на числата, която чрез познанията на квантовата физика днес се проявява в напълно нова светлина. Вече се беше случило – тази нова стара тема не ме остави на спокойствие. Запознах се с метода, допълних го със собствените си познания по Нова Хомеопатия и давайки ѝ името „Лечение с числа“, изградих мост през разнообразните възможности за приложение. Засега толкова: те излизат далече извън класическата нумерология. „Лечение с числа“ започва с мистиката на числата и стига до духовната система за кодиране.
Методът се основава на знанията на модерната квантова физика и обединява различни лечебни методи, както и технологии на съзнанието. Той функционира подобно на Новата хомеопатия, обикновен е като нея и се комбинира добре с практически тестови методи от най-различните сензитивни процеси.
“Лесни за употреба, ефикасни и в същото време без странични въздействия“ – така гласи рецептата, когато даден комплексен лечебен метод намери голям отклик сред пациентите. Това със сигурност е и ключът за впечатляващия успех на поредицата „Лечение със символи“, която издадох заедно с моята колежка Розвита Старк. Поредицата въвежда в теорията и практиката на Новата хомеопатия: лечебен метод, при който човек сам поема отговорността за здравето си. Методът е безплатен и може да бъде прилаган навсякъде и по всяко време – атрибути, които се отнасят и за използването на вибрациите на числата.
“Лечение с числа“ може да бъде описана и като система за самолечение, намираща се между Кьорблер и радиониката. Тук не се прилагат щрих кодове или символи, а числа респ. редици от числа, като тези на известния руски лечител Григори Грабовой.
С тази книга искам да отворя вратата, водеща до очарователния свят на числата. Много практически примери показват как да се използва „Лечение с числа“: необходима е силата на Вашите мисли, къс хартия и молив. Едва ли може да бъде по-лесно!
Петра Ноймайер,
Дорфен, октомври 2011

Увод

“Математиката е азбуката, с която Бог е написал света.“
Галилео Галилей (1564 до 1642)

Заедно с чисто природонаучната функция, на числата и в днешно време се приписва известна „метафизика“: играем тото със специални числа, вярваме в щастливи числа, а в някои числа упорито се е загнездило суеверието – спомнете си за „петък 13-ти“. От фън шуй знаем колко важни са номерата на нашия дом или автомобил, а през живота ни непрекъснато се сблъскваме с „особени“ комбинации от числа като 007, 4711 или 08/15.
Но как се стига до това, че още от древността, на числата се приписват такива специфични свойства? Както символите – които съдържат компресирани/сбити информации – и числата не са нищо друго, освен носители на определени информации, на вибрации: с тяхна помощ вибрациите, дошли от универсалната хармония, могат да бъдат приведени отново в „нормално състояние“. Освен това при заниманията с числа можем да стигнем до големи прозрения за собствения си живот.
В тази книга искам да Ви покажа как лечебните числа лесно могат да се използват за предаване на помощни импулси на информационната система на човек или животно: защото енергията и информацията оказват влияние върху физиологията и биохимията на всички системи в тялото. Тази теория се основава на новия мироглед на общата медицина и се представлява от известния американски биолог Брус Липтън. Според нея, съдбата ни не се определя от гените, те не са господар на болестта или здравето. Над 60 билиона клетки работят постоянно в информационната система човек. Всички процеси в тялото, като например структурата и функцията на органите, разпределението на хормоните и много други, се управляват чрез пренасяне на информация. Ако предаването на информация бъде нарушено, т.е. излезе от първичното състояние на естественото си равновесие, то тогава говорим за заболяване. Не е ли най-естествено, чрез подаване на съответната информация така да се хармонизира живата система, че механизмите за саморегулиране да започнат да работят отново оптимално и да настъпи излекуване?

В първата част „За смисъла и скритото значение на числата“ бих искала първо да Ви запозная с очарователния свят на числата. Ще научите интересни неща за значението и историята на числата – дори и творческия процес може да бъде обяснен с числа.

Във втората част на книгата ще Ви представя различните лечебни системи, които се основават на лечение с вибрациите на числата. Вероятно най-известни са числовите кодове на руския лечител Григори Грабовой. В приложението ще откриете списък със 100 важни лечебни числа за болести от А до Я и за други основни теми, които съм подбрала за Вас.

Освен руските числови кодове, във втората част бих искала да Ви представя още няколко интересни практики и лечебни числа от целия свят.

В третата част „Практически възможности за използване на числови редици“ на базата на практически примери, ще научите как да използвате лечебните вибрации на числата за здраве и добро физическо и душевно състояние. С помощта на тестов списък (приложение) лесно можете да откриете кой метод е най-подходящ за Вас. Друг списък ще Ви помогне да изпробвате личните си лечебни числа.

Разбира се, не бих искала да възхвалявам даден числов ред като единственият действащ лечебен импулс – особено при тежки или хронични заболявания. Комбинирайте лечебните числа с други терапии, допълвайте ги с лечебните вибрации от света на числата и по този начин подпомагайте лечението и възстановяването на тялото.

Многобройните случаи нагледно показват, че числовият код се интегрира много добре с други терапевтични системи в една обща лечебна концепция – лечебните постижения са впечатляващи.

Експериментирайте с различните методи, вдъхновявайте се от многобройните упражнения в тази книга и научете как с помощта на числовия код можете отново да приведете вибрациите според „правилната дължина на вълната“!

Лекуване с информации

“Няма нищо по-силно от идея, чието време е дошло.“
Виктор Юго (1802 до 1885)

Първо отново искам да се върна към Новата хомеопатия, защото нейният начин на действие обяснява пар екселанс защо може да се лекува с информации. „Вибрационните полета са тези, които управляват материята и целия живот“, това е изказване на английския биохимик Рупърт Шелдрейк. През 1981 г. той първи подкрепя тази теза с теорията си за морфичните полета (поле, което чрез информации управлява и изгражда материята и организираните форми на живот). За това има много примери в растителния и животинския свят. Ако преди време се говореше за „седмото чувство“, то днес става въпрос за морфични полета: от къде гората знае как да се държи като цял организъм Гора? От къде слепите термити биха могли да знаят как да построят и да организират живота в термитника? Или как става така, че при опасност рибният пасаж сменя посоката само с едно светкавично и почти едновременно движение?

Така и Ерих Кьорблер, основател на Нова хомеопатия, стига до заключението, че човекът е информационна система и следователно би могъл да се лекува с информации. Опитният виенски електротехник изследва до своята смърт през 1994 г. действието и възможностите за използване на геометричните знаци, преди всичко на обикновени тирета и комбинации от тирета. Лечението с числа и числови кодове функционира подобно на Новата хомеопатия, при която се използват лечебни знаци. Числата и числовите кодове не са нищо друго освен същински „пакети от трептения“. Когато се занимаваме с определени числа, нашият организъм изпитва определена честота. Числата притежават не само чисто числена стойност, но и специфично качество, информация, „числова вибрация“. Ако им позволим да „модулират“ тази лечебна вибрация върху нашата система – като се отворим за определени числови кодове, като ги визуализираме и използваме много други методи и духовни технологии, тогава бихме могли да се възползваме от нейната положителна вибрация: ако информацията се промени, то и формата се променя. Така дори явни заболявания могат отново да се „дематериализират“ с помощта на вярната информация. В традиционната медицина в такива случаи говорят за „самоизлекуване“.

Откъс от „Лечение с числа“, Петра Ноймайер

Facebook Comments