ЗАБАВНО УЧЕНЕ НА ДУМИ: КРЪСТОСЛОВИЦИ АНГЛИЙСКИ ЕЗИК 4 ЧАСТ / Наталия Николова

 Можете да закупите книгата от тук
Поредицата Забавно учене на думи: КРЪСТОСЛОВИЦИ АНГЛИЙСКИ ЕЗИК
обхваща около 3000 думи, които се използват в ежедневието. Познаването им ще помогне значително за свободното общуване на английски език.

Книгата съдържа списък с повече от 600 глаголи в английския език и тяхното най-популярно значение на български език. С думите от списъка са разработени повече от 100 забавни ребуса-кръстословици. Кръстословиците за намиране и съставяне имат за цел да се свикне с думите и да се запамети правописа им на английски език. Чрез стандартните кръстословици вече се запомнят думите и значенията им на двата езика. Вместо отговори в края на книгата има пълен списък по азбучен ред с всички думи, използвани в кръстословиците.
Забавлявайте се докато решавате кръстословиците! Ще се изненадате колко много думи сте запомнили.

Можете да видите страници от книгата тук: ENG-cross-glagolii-4

Автор: Наталия Николова
Поредица: Забавно учене на думи

Формат: 12.5 x 16.5 см
Брой на страници: 208
Корица: мека
ISBN:9786191691685

Continue Reading ЗАБАВНО УЧЕНЕ НА ДУМИ: КРЪСТОСЛОВИЦИ АНГЛИЙСКИ ЕЗИК 4 ЧАСТ / Наталия Николова

ЗАБАВНО УЧЕНЕ НА ДУМИ: КРЪСТОСЛОВИЦИ АНГЛИЙСКИ ЕЗИК 3 ЧАСТ / Наталия Николова

Можете да закупите книгата от тук
Поредицата
Забавно учене на думи: КРЪСТОСЛОВИЦИ АНГЛИЙСКИ ЕЗИК
обхваща около 3000 думи, които се използват в ежедневието. Познаването им ще помогне значително за свободното общуване на английски език.

Книгата съдържа списък с повече от 900 прилагателни имена, наречия, предлози, съюзи и други думи в английския език и тяхното най-популярно значение на български език. С думите от списъка са разработени повече от 100 забавни ребуса-кръстословици. Кръстословиците за намиране и съставяне имат за цел да се свикне с думите и да се запамети правописа им на английски език. Чрез стандартните кръстословици вече се запомнят думите и значенията им на двата езика. Вместо отговори в края на книгата има пълен списък по азбучен ред с всички думи, използвани в кръстословиците.

Забавлявайте се докато решавате кръстословиците!
Ще се изненадате колко много думи сте запомнили.

Можете да видите страници от книгата тук: ENG-cross-prilagatelni-3

Автор: Монт ООД
Поредица: Забавно учене на думи

Формат: 12.5 x 16.5
Брой на страници: 208
Корица: мека
ISBN:9786191691579

Continue Reading ЗАБАВНО УЧЕНЕ НА ДУМИ: КРЪСТОСЛОВИЦИ АНГЛИЙСКИ ЕЗИК 3 ЧАСТ / Наталия Николова

ЗАБАВНО УЧЕНЕ НА ДУМИ: КРЪСТОСЛОВИЦИ АНГЛИЙСКИ ЕЗИК 2 ЧАСТ / Наталия Николова

 Можете да закупите книгата от тук
Поредицата Забавно учене на думи: КРЪСТОСЛОВИЦИ АНГЛИЙСКИ ЕЗИК

обхваща около 3000 думи, които се използват в ежедневието. Познаването им ще помогне значително за свободното общуване на английски език.

Първата част съдържа списък с повече от 900 съществителни и числителни имена и местоимения в английския език и тяхното най-популярно значение на български език. С думите от списъка са разработени повече от 100 забавни ребуса-кръстословици. Кръстословиците за намиране и съставяне имат за цел да се свикне с думите и да се запамети правописа им на английски език. Чрез стандартните кръстословици вече се запомнят думите и значенията им на двата езика. Вместо отговори в края на книгата има пълен списък по азбучен ред с всички думи, използвани в кръстословиците.

Забавлявайте се докато решавате кръстословиците!
Ще се изненадате колко много думи сте запомнили.

Можете да видите страници от книгата тук: ENG-cross-sustestvitelni-2

Автор: Наталия Николова
Поредица: Забавно учене на думи
Формат: 12.5 x 16.5 см
Брой на страници: 208
Корица: мека
ISBN:9786191691562

Continue Reading ЗАБАВНО УЧЕНЕ НА ДУМИ: КРЪСТОСЛОВИЦИ АНГЛИЙСКИ ЕЗИК 2 ЧАСТ / Наталия Николова

ЗАБАВНО УЧЕНЕ НА ДУМИ: КРЪСТОСЛОВИЦИ АНГЛИЙСКИ ЕЗИК 1 ЧАСТ / Наталия Николова

Можете да закупите книгата от тук
Поредицата
Забавно учене на думи: КРЪСТОСЛОВИЦИ АНГЛИЙСКИ ЕЗИК

обхваща около 3000 думи, които се използват в ежедневието. Познаването им ще помогне значително за свободното общуване на английски език.
Първата част съдържа списък с повече от 900 съществителни и числителни имена и местоимения в английския език и тяхното най-популярно значение на български език. С думите от списъка са разработени повече от 100 забавни ребуса-кръстословици. Кръстословиците за намиране и съставяне имат за цел да се свикне с думите и да се запамети правописа им на английски език. Чрез стандартните кръстословици вече се запомнят думите и значенията им на двата езика. Вместо отговори в края на книгата има пълен списък по азбучен ред с всички думи, използвани в кръстословиците.

Забавлявайте се докато решавате кръстословиците!
Ще се изненадате колко много думи сте запомнили.

Можете да видите страници от книгата тук: ENG-cross-sustestvitelni-1

Автор: Наталия Николова
Поредица: Забавно учене на думи
Формат: 12.5 x 16.5 см
Брой на страници: 208
Корица: мека
ISBN:9786191691555

 

Continue Reading ЗАБАВНО УЧЕНЕ НА ДУМИ: КРЪСТОСЛОВИЦИ АНГЛИЙСКИ ЕЗИК 1 ЧАСТ / Наталия Николова

КРЪСТОСЛОВИЦИ С НЕПРАВИЛНИТЕ ГЛАГОЛИ В АНГЛИЙСКИЯ ЕЗИК / Наталия Николова

Можете да закупите книгата от тук

КРЪСТОСЛОВИЦИ С НЕПРАВИЛНИТЕ ГЛАГОЛИ В АНГЛИЙСКИЯ ЕЗИК

обхваща около 500 думи, които се използват в ежедневието. Познаването им ще помогне значително за свободното общуване на английски език.

Книгата съдържа списък с неправилните глаголи в английския език в трите форми: Infinitive (Inf.), Past Simple (PS), Past Participle (PP).

За по-лесно и нагледно усвояване глаголите са разделени на групи по сходни признаци, представени в отделни таблици. Всяка група е разгледана в отделна глава.

С думите са разработени над 70 забавни ребуса – кръстословици. Кръстословиците за намиране и съставяне имат за цел да се свикне с думите и да се запамети правописа им на английски език. Чрез стандартните кръстословици вече се запомнят думите и значенията им на двата езика.

Вместо отговори в края на книгата има българо-английски речник по азбучен ред с всички глаголи.

Забавлявайте се докато решавате кръстословиците!
Ще се изненадате колко много думи сте запомнили.

Можете да видите страници от книгата тук: cross-ENGproverb


Автор: Наталия Николова
Поредица: Забавно учене на думи

Формат: 12.5 x 16.5 см
Брой на страници: 128
Корица: мека
ISBN:9786191691944

Continue Reading КРЪСТОСЛОВИЦИ С НЕПРАВИЛНИТЕ ГЛАГОЛИ В АНГЛИЙСКИЯ ЕЗИК / Наталия Николова

ИСПАНСКА ФИЕСТА. КРЪСТОСЛОВИЦИ / Наталия Николова

 Можете да закупите книгата от тук
Книгата забавно учение на думи ИСПАНСКИ ЕЗИК

обхваща около 1200 думи, които се използват в ежедневието. Познаването им ще помогне значително за свободното общуване на испански език. Книгата съдържа речник с думи на испански език и тяхното най-популярно значение на български език, разделен на три основни групи:
– съществителни, местоимения и числителни имена
– прилагателни, наречия, предлози, съюзи и други
– глаголи

Забавлявайте се докато решавате кръстословиците!
Ще се изненадате колко много думи сте запомнили.

Можете да видите страници от книгата тук: ISPANSKA-FIESTA-krustoslovici

Автор: Наталия Николова
Поредица: Забавно учене на думи

Формат: 12.5 x 16.5
Брой на страници: 240
Корица: мека
ISBN:9786191691913

Continue Reading ИСПАНСКА ФИЕСТА. КРЪСТОСЛОВИЦИ / Наталия Николова

ЗА НАС

За нас МОНТ ООД е създадено през 1997 г. като предприятие с основна дейност полиграфически услуги. За годините от създаването му до днес успяхме да изградим машинен парк, осигуряващ пълен…

Continue Reading ЗА НАС

НАЧАЛО

Назад Напред ПОРЕДИЦИ КОЛЕКЦИЯ ПРАКТИЧНИ ИДЕИ книги с идеи за домакинството, готвенето и храненето, с чиято помощ можете да подобрите организацията и качеството на живота си.Към поредицата КОЛЕКЦИЯ ОТ ЗНАНИЯ…

Continue Reading НАЧАЛО