• ЗАБАВНО УЧЕНЕ НА ДУМИ: КРЪСТОСЛОВИЦИ АНГЛИЙСКИ ЕЗИК 1 ЧАСТ / Наталия Николова Quick View
  • ЗАБАВНО УЧЕНЕ НА ДУМИ: КРЪСТОСЛОВИЦИ АНГЛИЙСКИ ЕЗИК 1 ЧАСТ / Наталия Николова Quick View
  • ЗАБАВНО УЧЕНЕ НА ДУМИ: КРЪСТОСЛОВИЦИ АНГЛИЙСКИ ЕЗИК 1 ЧАСТ / Наталия Николова

  • 10,00 лв.
  • Можете да закупите книгата от тукПоредицата Забавно учене на думи: КРЪСТОСЛОВИЦИ АНГЛИЙСКИ ЕЗИК

   обхваща около 3000 думи, които се използват в ежедневието. Познаването им ще помогне значително за свободното общуване на английски език. Първата част съдържа списък с повече от 900 съществителни и числителни имена и местоимения в английския език и тяхното най-популярно значение на български език. С думите от списъка са разработени повече от 100 забавни ребуса-кръстословици. Кръстословиците за намиране и съставяне имат за цел да се свикне с думите и да се запамети правописа им на английски език. Чрез стандартните кръстословици вече се запомнят думите и значенията им на двата езика. Вместо отговори в края на книгата има пълен списък по азбучен ред с всички думи, използвани в кръстословиците.

   Забавлявайте се докато решавате кръстословиците! Ще се изненадате колко много думи сте запомнили.

   Можете да видите страници от книгата тук: ENG-cross-sustestvitelni-1

   Автор: Наталия Николова Поредица: Забавно учене на думи Формат: 12.5 x 16.5 см Брой на страници: 208 Корица: мека ISBN:9786191691555

    
 • ЗАБАВНО УЧЕНЕ НА ДУМИ: КРЪСТОСЛОВИЦИ АНГЛИЙСКИ ЕЗИК 2 ЧАСТ / Наталия Николова Quick View
  • ЗАБАВНО УЧЕНЕ НА ДУМИ: КРЪСТОСЛОВИЦИ АНГЛИЙСКИ ЕЗИК 2 ЧАСТ / Наталия Николова Quick View
  • ЗАБАВНО УЧЕНЕ НА ДУМИ: КРЪСТОСЛОВИЦИ АНГЛИЙСКИ ЕЗИК 2 ЧАСТ / Наталия Николова

  • 10,00 лв.
  •  Можете да закупите книгата от тукПоредицата Забавно учене на думи: КРЪСТОСЛОВИЦИ АНГЛИЙСКИ ЕЗИК

   обхваща около 3000 думи, които се използват в ежедневието. Познаването им ще помогне значително за свободното общуване на английски език.

   Първата част съдържа списък с повече от 900 съществителни и числителни имена и местоимения в английския език и тяхното най-популярно значение на български език. С думите от списъка са разработени повече от 100 забавни ребуса-кръстословици. Кръстословиците за намиране и съставяне имат за цел да се свикне с думите и да се запамети правописа им на английски език. Чрез стандартните кръстословици вече се запомнят думите и значенията им на двата езика. Вместо отговори в края на книгата има пълен списък по азбучен ред с всички думи, използвани в кръстословиците. Забавлявайте се докато решавате кръстословиците! Ще се изненадате колко много думи сте запомнили.

   Можете да видите страници от книгата тук: ENG-cross-sustestvitelni-2

   Автор: Наталия Николова Поредица: Забавно учене на думи Формат: 12.5 x 16.5 см Брой на страници: 208 Корица: мека ISBN:9786191691562
 • ЗАБАВНО УЧЕНЕ НА ДУМИ: КРЪСТОСЛОВИЦИ АНГЛИЙСКИ ЕЗИК 3 ЧАСТ / Наталия Николова Quick View
  • ЗАБАВНО УЧЕНЕ НА ДУМИ: КРЪСТОСЛОВИЦИ АНГЛИЙСКИ ЕЗИК 3 ЧАСТ / Наталия Николова Quick View
  • ЗАБАВНО УЧЕНЕ НА ДУМИ: КРЪСТОСЛОВИЦИ АНГЛИЙСКИ ЕЗИК 3 ЧАСТ / Наталия Николова

  • 10,00 лв.
  • Можете да закупите книгата от тукПоредицата Забавно учене на думи: КРЪСТОСЛОВИЦИ АНГЛИЙСКИ ЕЗИК обхваща около 3000 думи, които се използват в ежедневието. Познаването им ще помогне значително за свободното общуване на английски език. Книгата съдържа списък с повече от 900 прилагателни имена, наречия, предлози, съюзи и други думи в английския език и тяхното най-популярно значение на български език. С думите от списъка са разработени повече от 100 забавни ребуса-кръстословици. Кръстословиците за намиране и съставяне имат за цел да се свикне с думите и да се запамети правописа им на английски език. Чрез стандартните кръстословици вече се запомнят думите и значенията им на двата езика. Вместо отговори в края на книгата има пълен списък по азбучен ред с всички думи, използвани в кръстословиците. Забавлявайте се докато решавате кръстословиците! Ще се изненадате колко много думи сте запомнили.

   Можете да видите страници от книгата тук: ENG-cross-prilagatelni-3

   Автор: Монт ООД Поредица: Забавно учене на думи Формат: 12.5 x 16.5 Брой на страници: 208 Корица: мека ISBN:9786191691579
 • ЗАБАВНО УЧЕНЕ НА ДУМИ: КРЪСТОСЛОВИЦИ АНГЛИЙСКИ ЕЗИК 4 ЧАСТ / Наталия Николова Quick View
  • ЗАБАВНО УЧЕНЕ НА ДУМИ: КРЪСТОСЛОВИЦИ АНГЛИЙСКИ ЕЗИК 4 ЧАСТ / Наталия Николова Quick View
  • ЗАБАВНО УЧЕНЕ НА ДУМИ: КРЪСТОСЛОВИЦИ АНГЛИЙСКИ ЕЗИК 4 ЧАСТ / Наталия Николова

  • 10,00 лв.
  •  Можете да закупите книгата от тукПоредицата Забавно учене на думи: КРЪСТОСЛОВИЦИ АНГЛИЙСКИ ЕЗИКобхваща около 3000 думи, които се използват в ежедневието. Познаването им ще помогне значително за свободното общуване на английски език. Книгата съдържа списък с повече от 600 глаголи в английския език и тяхното най-популярно значение на български език. С думите от списъка са разработени повече от 100 забавни ребуса-кръстословици. Кръстословиците за намиране и съставяне имат за цел да се свикне с думите и да се запамети правописа им на английски език. Чрез стандартните кръстословици вече се запомнят думите и значенията им на двата езика. Вместо отговори в края на книгата има пълен списък по азбучен ред с всички думи, използвани в кръстословиците. Забавлявайте се докато решавате кръстословиците! Ще се изненадате колко много думи сте запомнили.

   Можете да видите страници от книгата тук: ENG-cross-glagolii-4

   Автор: Наталия Николова Поредица: Забавно учене на думи Формат: 12.5 x 16.5 см Брой на страници: 208 Корица: мека ISBN:9786191691685
 • ИСПАНСКА ФИЕСТА. КРЪСТОСЛОВИЦИ / Наталия Николова Quick View
 • КРЪСТОСЛОВИЦИ С НЕПРАВИЛНИТЕ ГЛАГОЛИ В АНГЛИЙСКИЯ ЕЗИК / Наталия Николова Quick View
  • КРЪСТОСЛОВИЦИ С НЕПРАВИЛНИТЕ ГЛАГОЛИ В АНГЛИЙСКИЯ ЕЗИК / Наталия Николова Quick View
  • КРЪСТОСЛОВИЦИ С НЕПРАВИЛНИТЕ ГЛАГОЛИ В АНГЛИЙСКИЯ ЕЗИК / Наталия Николова

  • 7,00 лв.
  • Можете да закупите книгата от тук КРЪСТОСЛОВИЦИ С НЕПРАВИЛНИТЕ ГЛАГОЛИ В АНГЛИЙСКИЯ ЕЗИК обхваща около 500 думи, които се използват в ежедневието. Познаването им ще помогне значително за свободното общуване на английски език. Книгата съдържа списък с неправилните глаголи в английския език в трите форми: Infinitive (Inf.), Past Simple (PS), Past Participle (PP). За по-лесно и нагледно усвояване глаголите са разделени на групи по сходни признаци, представени в отделни таблици. Всяка група е разгледана в отделна глава. С думите са разработени над 70 забавни ребуса - кръстословици. Кръстословиците за намиране и съставяне имат за цел да се свикне с думите и да се запамети правописа им на английски език. Чрез стандартните кръстословици вече се запомнят думите и значенията им на двата езика. Вместо отговори в края на книгата има българо-английски речник по азбучен ред с всички глаголи. Забавлявайте се докато решавате кръстословиците! Ще се изненадате колко много думи сте запомнили.

   Можете да видите страници от книгата тук: cross-ENGproverb

   Автор: Наталия Николова Поредица: Забавно учене на думи Формат: 12.5 x 16.5 см Брой на страници: 128 Корица: мека ISBN:9786191691944